တူၺ်းငဝ်ႈငႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:ပိူင်တႅမ်ႈ

  ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ တႃႇ မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ, တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် reason:

  Your IP address is in a range that has been blocked on all Wikimedia Foundation wikis.

  The block was made by ‪Martin Urbanec‬. The reason given is No open proxies: please read the FAQ should you be affected.

  • Start of block: 11:38, 27 ၸူႇလၢႆႇ 2020
  • Expiry of block: 11:38, 27 ၸူႇလၢႆႇ 2023

  Your current IP address is 5.161.101.49. The blocked range is 5.161.0.0/16.

  Please include all above details in any queries you make. If you believe you were blocked by mistake, you can find additional information and instructions in the No open proxies global policy. Otherwise, to discuss the block please post a request for review on Meta-Wiki. You could also send an email to the stewards VRT queue at stewards@wikimedia.org including all above details.


  ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈတူၺ်း သေ ထုတ်ႇဢဝ်လႆႈ ငဝ်ႈငႃႇ တႃႇၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ

  ၶိုၼ်းဝၢႆႇၸူး လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:ပိူင်တႅမ်ႈ.